Welkom op de website van Prómina-Weert

De Probusclub voor dames in Weert

Wat is een Probusclub?

Het doel van een Probusclub is de saamhorigheid en vriendschap te bevorderen van geheel of ten dele post-actieven van 55 jaar en ouder. De leden hebben een maatschappelijk verantwoordelijke functie vervuld en hechten waarde, ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond, aan het regelmatig ontmoeten van elkaar.
Onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ontspanning vormen de bindende elementen.

Verspreid over het land zijn er ruim 400 mannen-, vrouwen- en gemengde Probusclubs actief. De leden komen wekelijks, tweewekelijks of maandelijks op een vaste dag en een vast tijdstip bij elkaar voor lezingen en discussies. De clubs zijn aangesloten bij de Stichting Probus Nederland https://probus-nederland.nl/ en bij hun installatie krijgen zij het Certificaat van Erkenning. 

Prómina-Weert

De oprichting en installatie

Het initiatief om in Weert een Probusclub voor dames op te richten kwam eind 2013 van Vivienne Gommers-Weijnen en  Ann Van den Boom-Vaessen. In Weert functioneerden destijds  twee Probusclubs voor heren. Er bleek behoefte te bestaan om in Weert ook een Probusclub voor dames op te zetten.  Vivienne en Ann benaderden vervolgens Rita Jager-de Jong en Ellen Stoks-van den Boom om en petit-comité de oprichting van de Probusclub voor dames mee voor te bereiden. Op 18 maart 2014 kwam de voorbereidingscommissie voor het eerst in vergadering bijeen en de officiële oprichting van Prómina-Weert vond op 23 september 2014 plaats. In samenspraak met de  leden werd in juni 2015 gekozen voor de naam ‘Prómina-Weert’, welke naamgeving  voor zich spreekt. Prómina-Weert werd op 25 augustus 2015 door de Stichting Probus Nederland officieel geïnstalleerd.

De bijeenkomsten

Prómina-Weert, komt eens per twee weken op dinsdag bijeen. Om 10.15 uur wordt gestart met het geagendeerde programma. Dat betekent dat er een voordracht wordt gehouden door één van de eigen leden of door een externe spreker. Aandacht voor kunst en cultuur en verbreding van kennis staan daarbij centraal. De ochtend wordt altijd afgesloten met een gezamenlijke lunch.
Enkele keren per jaar vindt er een excursie plaats en eind augustus vindt de viering van de Dies Natalis plaats. Ook wordt er jaarlijks aan het eind van het jaar een concert- of theaterbezoek voor de leden en hun partners georganiseerd.

De activiteiten worden gecoördineerd c.q. georganiseerd door een hiervoor ingestelde activiteitencommissie.

Een groot deel van het jaar komt Prómina-Weert bijeen in Hostellerie Munten te Weert.

De website heeft een open en besloten gedeelte

Voor de geinteresseerde bezoeker zijn op dit moment alleen de Homepage en de subpagina Contact openbaar. Op grond van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn ter bescherming van de persoonsgegevens de overige subpagina’s van de website besloten. Deze zijn met het gebruik van een wachtwoord uitsluitend toegankelijk voor de leden van Prómina-Weert. 

 

Enable Javascript